Փաստեր և վիճակագրություն

Close

  Միացյալ Թագավորություն

  187,415

  Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը

  0.28% 1-in-353

  Population vs. Church Members

  45

  Stakes

  10101010

  323

  Հավաքույթներ

  280 Wards
  43 Branches

  119

  Ընտանեկան պատմության կենտրոններ

  119

  2

  Տաճարներ

  5

  Միսիաներ

  Աֆրիկա

  Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը

  Members
  Հավաքույթներ

  621,448

  Members

  2,150

  Հավաքույթներ

  Միսիաներ

  34Միսիաներ

  Ընտանեկան պատմության կենտրոններ

  329

  Տաճարներ

  3Տաճարներ

  Ասիա

  Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը

  Members
  Հավաքույթներ

  1,206,148

  Members

  2,139

  Հավաքույթներ

  Միսիաներ

  45Միսիաներ

  Ընտանեկան պատմության կենտրոններ

  349

  Տաճարներ

  8Տաճարներ

  Եվրոպա

  Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը

  Members
  Հավաքույթներ

  493,970

  Members

  1,382

  Հավաքույթներ

  Միսիաներ

  34Միսիաներ

  Ընտանեկան պատմության կենտրոններ

  645

  Տաճարներ

  12Տաճարներ

  Հյուսիսային Ամերիկա

  Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը

  Members
  Հավաքույթներ

  9,336,465

  Members

  18,071

  Հավաքույթներ

  Միսիաներ

  182Միսիաներ

  Ընտանեկան պատմության կենտրոններ

  2,542

  Տաճարներ

  110Տաճարներ

  Խաղաղօվկիանոսյան կղզիներ

  Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը

  Members
  Հավաքույթներ

  562,341

  Members

  1,253

  Հավաքույթներ

  Միսիաներ

  17Միսիաներ

  Ընտանեկան պատմության կենտրոններ

  302

  Տաճարներ

  10Տաճարներ

  Հարավային Ամերիկա

  Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը

  Members
  Հավաքույթներ

  4,093,363

  Members

  5,541

  Հավաքույթներ

  Միսիաներ

  95Միսիաներ

  Ընտանեկան պատմության կենտրոններ

  971

  Տաճարներ

  17Տաճարներ