Նորություններ

Մեկնարկել է գերագույն համաժողովի
ղեկավարների նիստերը

«Ես վկայում եմ այն գործի կարևորության մասին, որը Տերը վստահել է մեզանից յուրաքանչյուրին», - ասել է Եկեղեցու Նախագահ Ռասսել Մ․ Նելսոնը։ «Նա պատրաստել է մեզ այս ժամանակաշրջանում ծառայելուն, և կշարունակի օգնել ու սատարել մեզ՝ մինչ մենք աշխատենք կառուցել Նրա արքայությունը Երկրի վրա»։ 

«Առաջ մղվեք հավատքով», - ասում են Եկեղեցու ղեկավարները
չափահաս երիտասարդներին «Դեմ առ դեմ» հանդիպման ժամանակ

2019 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Երեց Ուլիսես Սոարեսը և Քրեյգ Ս. Քրիսչենսենը մասնակցեցին Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու չափահաս երիտասարդների «Դեմ առ դեմ» համաշխարհային հոգևոր հավաքի 90-րոպեանոց հեռարձակմանը:  

Սոլթ Լեյք Սիթիում Եկեղեցին հյուրընկալում է Միացյալ Ազգերի Համաժողովի մասնակիցներին

Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնի սպասավորությունը
Լատինական Ամերիկայում 2019թ.

Պորտուգալիայի նախագահ Մարչելո Ռեբելո դե Սոուսան
այցելում է Լիսաբոնի տաճար

Հայտարարություն Իմաստության
խոսքի վերաբերյալ

Եկեղեցու ղեկավարները տեղեկատվություն են ստանում
Երեխաների և Պատանիների
նոր համաշխարհային նախաձեռնության վերաբերյալ

Առաջին Նախագահության Զատիկի ուղերձը,
ապրիլ, 2019թ․

Վատիկանում Մարգարեն հանդիպում է
Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ

Վերջին Օրերի Սրբերը հավաքվում են 2019 թվականի
ապրիլյան գերագույն համաժողովին

Վերջին օրերի Սրբերը հավաքվում են 2019 թվականի ապրիլյան գերագույն համաժողովին
Ակնկալվում է, որ հազարավոր մարդիկ կմասնակցեն հինգ նիստերի...