Նորություններ

Եկեղեցու ղեկավարները տեղեկատվություն են ստանում
Երեխաների և Պատանիների
նոր համաշխարհային նախաձեռնության վերաբերյալ

Առաջին Նախագահության Զատիկի ուղերձը,
ապրիլ, 2019թ․

Վատիկանում Մարգարեն հանդիպում է
Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ

Վերջին Օրերի Սրբերը հավաքվում են 2019 թվականի
ապրիլյան գերագույն համաժողովին

Վերջին օրերի Սրբերը հավաքվում են 2019 թվականի ապրիլյան գերագույն համաժողովին
Ակնկալվում է, որ հազարավոր մարդիկ կմասնակցեն հինգ նիստերի...

Համապետական մաքրության օրը
և ծառատունկին մասնակցել են նաև
Եկեղեցու քարոզիչները

Եկեղեցու քարոզիչները ծառայություն են անում

Հռոմ, Իտալիա, Տաճարը բաց է
հանրային շրջայցերի համար

Հին իտալական ճարտարապետության

արտացոլումը տաճարաշինության մեջ

...

Պարգևներ Տիրոջից.
Առաջին Նախագահության
Սուրբ Ծննդյան հոգևոր հավաքի
կենտրոնացումը

2018 թ․ Սուրբ Ծննդյան ուղերձը
Առաջին Նախագահությունից

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Քվենթին Լ. Քուքի
այցը Հայաստան

2018 թ. հոկտեմբերի Գերագույն
Համաժողովի ավարտին հայտարարվեց
տասներկու տաճարների մասին