Նորություններ

Նախագահ Նելսոնը կոչ է անում երիտասարդներին
մասնակցել երկրագնդի «Մեծագույն նպատակին»

Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Հիմների գիրքը
և Մանկական երգարանը կվերանայվեն

Կկազմվի մեկ հիմների գիրք և մեկ մանկական

երգարան բոլոր լեզուներով

Խորհուրդ Եկեղեցու Մարգարեից Հազարամյակի
սերունդներին, ովքեր ապրում են անհանգիստ
աշխարհում

Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնի 2018թ.-ի
համաշխարհային սպասավորության
շրջագայությունը

Վերջին Օրերի Սրբերը հանդիսավոր
հավաքին հաստատում են նորընտիր
Առաջին Նախագահության կազմը

Շուտով կկայանա
Եկեղեցու 188-րդ գերագույն
համաժողովը

RootsTech 2018 համաժողովը հազարավոր
մարդկանց հրավիրում է Սոլթ Լեյք Սիթի

Ռասսել Մ Նելսոնը
հայտարարվել է, որպես
Եկեղեցու 17-րդ Նախագահը

Հայտարարություն Նախագահ 
Ռասսել Մ․ Նելսոնից

Հատուկ հրավեր հունվարի 16-ի համար

Անդամներին ամբողջ աշխարհում հրավիրում ենք

ունկնդրելու Նախագահ Ռասսել Մ․ Նելսոնի ուղերձը