Ուշագրավ պատմություններ

News Release
Եկեղեցու անվանումը
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը հայտարարություն է արել Եկեղեցու անվանման վերաբերյալ.

Վերջին լուրեր