Նորություններ

Լուսավորի՛ր աշխարհը

Վերջին Օրերի Սրբերը մասնակցում են

համաշխարհային նախաձեռնությանը

Մեկնարկեց Եկեղեցու 187-րդ կիսամյա 
Գերագույն Համաժողովը

Ռոբերտ Դ Հեյլսը
1932 - 2017

Մահացել է Հիսուս Քրիստոսի Վերջին

Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Առաքյալը 

Սկսվում են  Մորմոնի Գրքի նոր
տեսանյութերի նկարահանումները

Նկարահանումները տեղի են

ունենում Յուտայում

Այս Զատիկին կենտրոնացեք Խաղաղության Իշխանի
կողմից տրված Խաղաղության Սկզբունքների վրա 

Այս Զատիկին կենտրոնացեք Խաղաղության Իշխանի

կողմից տրված Խաղաղության Սկզբունքների վրա 

Եկեղեցին հյուրընկալում է 187-րդ ամենամյա
գերագույն համաժողովի մասնակիցներին

Մորմոն ղեկավարը կիսվում է Հիսուս Քրիստոսի
մասին ինը նոր ավետարանական
հասկացողություններով

Ուրբաթ օրը մորմոն բարձրագույն ղեկավարներից մեկը հրավիրել էր ամբողջ Եկեղեցու ուսուցիչներին նոր լույսի ներքո տեսնել հացի և ձկան ծանոթ խորհրդանիշերը Նոր Կտակարանից:

Ընտանեկան երեկոի կարևորությունը

Ընտանեկան երեկո

Եկեղեցին իր մտահոգությունն է արտահայտում
նրանց համար, ովքեր փախչում են բռնությունից,
պատերազմից և կրոնական հալածանքից

Ի պատասխան ԶԼՄ-ների վերջին հարցումների, հրապարակվում է հետևյալ հայտարարությունը.

Լույս Աշխարհին

Եկեղեցին սկսում է «Լույս Աշխարհին»

Սուրբ Ծննդյան նախաձեռնությունը 

Համաշխարհային առցանց և

տեղայնացված նախաձեռնություններ