Լուրեր
186-րդ Գերագույն Համաժողով
Առաջին Նախագահության և Տասներկու Առաքյալների Քվորումի ուղերձը

Վերջին լուրեր Արխիվ »

Լուրերի արխիվ »